Meteen naar de inhoud

Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 23 augustus 2020


Morgendienst Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan Ds. G. Oberink Schriftlezing is: Mattheus 15: 21-28 De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 173 vers 1

Middagdienst Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan Proponent H.J. van der Wal Schriftlezing is: Hebreeen 4: 1-13 De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 92 vers 1 en 2


Diensten zondag 23 augustus
10.00 u: Ds. G. Oberink
17.00 u: Proponent H.J. van der Wal


Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk


Diensten Zondag 30 augustus
10.00 u: Dr. G. Bos
17.00 u: Ds. J. Hoekman


Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Stichting Woord en Daad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk


Huwelijksbevestiging
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is aangevraagd door:
 Lucas Kapitein, Logger 10 en Grianda Baarssen, Grindrug 18 voor 28 aug a.s.
 Cornelis Oost en Bernice Kramer voor 27 augustus a.s.
 Jan Post, Schouw 31 en Riemda Keuter, Grote Fok 20 voor 7 september a.s.
 Johan van Urk, Nink 41 en Gerda Cornelia Keuter, Vlaak 17 voor 3 okt. a.s.


Agenda
 1 september Moderamenvergadering
 5 september Bezinningsdag Kerkenraad
 5 september Gemeente BBQ
 10 september Kerkenraadsvergadering

Verkiezingen ambtsdragers
De volgende broeders staan op de kieslijst voor de 2e stemronde voor de verkiezingen van ambtsdragers
Voor het ambt van ouderling
 Arie Bakker de Akkers 36
 Evert Bakker Schelpenhoek 11
 Eize Fokke vd Berg Achteronder 40
 Jurie vd Berg Achteronder 24
 Jurie vd Berg Middelbuurt 26
 Meindert de Boer Rietgors 25
 Hendrik Brands Enkhuizerzand 16
 Gerrit Ekkelenkamp Koningsschut 2, Tollebeek
 Louwe Kapitein Bandelier 14, Tollebeek
 Kobus Kaptijn Het Hooiveld 6, Emmeloord
 Frans Kramer Bergeend 39
 Jan Post Zeeasterstraat 19
 Willem Romkes Reede 14
 Jurian Romkes Kamperzand 12
 Harm Schraal Nieuw Guineastraat 17
 Riekelt van Slooten Hooiland 72
 Pieter van Veen Molenkamp 26
 Jan Visscher Wijk 6-44
 Cees Woord de Horst 8, Tollebeek
Voor het ambt van jeugdouderling (3 vacatures)
 Evert Jan Koffeman Talud 1
 Willian Koster het rif 8
 Jonathan Kramer Coupure 5
 Wilbur Schraal de Bolder 9
 Johan Zoer Molenkamp 23
De kiesgerechtigde gemeenteleden worden opgeroepen hun stem uit te brengen na de ochtend of middagdienst. De minder valide gemeenteleden kunnen hun stem uitbrengen in de consistorie, de overige gemeenteleden kunnen hun stem uitbrengen in de bovenzaal. Via de ene trap loopt u naar boven via de andere trap weer naar beneden. Volg hierbij de aanwijzingen van de kerkrentmeesters op.

Voorbede
 Alle zieken en rouwdragenden
 Marydith Koffeman-Woort, Schotbalk 31, is thuisgekomen uit het ziekenhuis van Harderwijk in afwachting van verdere onderzoeken
 Pieta de Vries-Evink, Hooiland 64
 A. Kramer-Pereboom, Nieuw Guineastraat 29
 Willem en Christien (en Gideon) Baarssen; vanwege de onrustige politieke situatie in Mali.

Dankzegging
 Klaas Ras (Holkenkamp 79b) is thuis gekomen uit het ziekenhuis van Zwolle. Alle onderzoeken waren goed.

Gemeente BBQ 2020
We organiseren een gezellige gemeente BBQ. Lekker eten met z’n allen.
We zullen rekening houden met alle maatregelen die getroffen moeten worden.
Ook de kinderen zullen vermaakt worden en krijgen patat en frikandellen.
De gemeente BBQ zal zaterdag 5 september vanaf half 1 plaatsvinden op het plein van De Ark.
Kosten hiervan zijn €7,50 en kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.
Wij zien u graag. Opgeven kan via de Scipio app. Via de bijbehorende QR code kunt u betalen voor het aantal opgegeven personen.
LET OP! Er is nu plek voor 100 personen (vanaf 12 jaar)

Mededeling
Door de voortdurende veranderingen in maatregelen, proberen we u via de website steeds te voorzien van de meest actuele informatie. U kunt ook uw mailadres doorgeven aan het CvK ( secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl ) zodat u daarna in kunt loggen op de kerkapp. waar ook heel veel informatie gedeeld wordt.

Opgeven voor bijwonen kerkdienst
Voor de diensten vanaf 1 juli kan men zich aanmelden via de kerk-app (Scipio), website of, als beide voorgaande opties voor u niet mogelijk zijn, via het scribaat (scribaat@hervormdegemeenteurk.nl).
Wilt u bij het opgeven vermelden of het voor de ochtend of middagdienst is?

Plaats in de kerk
Woont u de dienst bij en wilt u vanwege het gebruik van een hoorapparaat een plek dicht bij de ringleiding hebben, maak dit dan kenbaar aan één van de coördinatoren die u dan een plaats toewijst.

Collectebonnen
Morgen, maandag 24 augustus, is er tussen 18.00 en 19.00 uur weer de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in de Ark.
Ook is het mogelijk om eerder aangeschafte collectebonnen langs te brengen en te verdelen over de collecten.

Bloemengroet
De bloemengroet gaat met een groet en felicitaties van ons allen naar:
 Ds. G. Oberink, Munnikplaat 5

Wij wensen U een gezegende dienst.