Commissie

Actiecommissie

Onze commissie is in het leven geroepen om door middel van het organiseren vanverschillende activiteiten geld in te zamelen ten behoeve van de nieuwbouw. Inmiddels isons nieuwe kerkgebouw gerealiseerd. Maar we gaan vrolijk door. Immers de hypothecairelening moet naar beneden!

Sinds enkele jaren wordt er in de maand september in onze gemeente een gemeentedaggehouden. Tevens zijn er gedurende het jaar allerlei activiteiten zoals bingo’s, plantenverkoop en in december een leuke kerstmarkt. Ze maken ook kerststukjes voor dediaconie, die deze dan weer uitdeelt onder de ouderen van de gemeente. Ook helpen ze eenhandje bij de jaarlijkse bazark.

Evangelisatie Commissie

De Evangelisatie Commissie is een commissie die voortvloeit uit de Hervormde Gemeente Urk en de Gereformeerde Kerk. Zij is ontstaan in 1976.
De EC organiseert een aantal activiteiten per jaar om het evangelie te verkondigen en te verspreiden.

Gods naam en goede werken moeten immers een ieder bekend gemaakt worden? Wij willen graag een ieder laten weten dat God ook een plan heeft in het leven van de ander. Dat Hij van zijn kinderen houdt en ze met open armen wil aannemen. Ook u!

Wat doet de commissie zoal?
Zingen in de Zomer is over het algemeen het best bekend.
In de maanden juli en augustus is elke werkdag het Kerkje aan de Zee geopend van 14.00 uur – 15.00 uur.

Er is een ongedwongen inloopuur waarop de bezoekers zelf aan kunnen geven welk lied ze willen zingen uit de zangbundel die ze bij binnenkomst ontvangen.

Daarnaast wordt er elke middag gedeclameerd, door 1 of meerdere mensen voor in de kerk enkele liederen gezongen en 1 vast persoon heeft die middag de leiding. Ook is er een organist aanwezig.

8 Avonden is op woensdag de Bethelkerk geopend vanaf 19.00 uur. De zangavond begint om 19.30 uur.
Elke avond is er een koor aanwezig, is er een korte meditatie en volop gelegenheid om zelf te zingen.
Een liturgie is aanwezig.

Zingen in de Lente is in de maand maart altijd op een woensdagavond georganiseerd op dezelfde manier als een avond in de zomer.
Zingen in de Winter is een middag- avondprogramma.

Er worden op diverse plaatsen op Urk het evangelie op zeer uiteenlopende manieren verkondigd.
De afsluiting vindt plaats in de Bethelkerk.

Wat organiseert de commissie verder dan zoal?

  • Voor de beide gemeenten en voor bezoekers van de 2 kerken wordt er op de Hemelvaartsdag een gezamelijke middagdienst georganiseerd. Het ene jaar vindt die in de Bethelkerk plaats en het andere jaar in de Ark. In 2012 zal de dienst in de Ark worden gehouden. Dit betreft een eredienst met een evangelisch karakter. Een koor verleent daarin zijn medewerking.
  • Voor de beide gemeenten wordt ook de missionaire zondag georganiseerd. De data varieert.
  • Eens in de 3 jaar organiseert de Evangelisatie Commissie een pepweek. Deze week staat bol van activiteiten en wordt voor de pasen gehouden.
  • Op aanvraag van de gemeenten wordt de afsluiting van het catecheseseizoen georganiseerd. Dit betreft de jongeren van 12 tot 16 jaar.
  • Op aanvraag van de gemeente Urk organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee op Open Monumentendag. Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer.  Het is op de derde zaterdag in september van 15.00 – 16.00 uur.
  • Op aanvraag van de organisatie Urk in Wintersferen organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee. Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer. Het is eenmaal in de twee jaar in februari.
  • Op aanvraag van de Oranje Commissie organiseert de Evangelisatie Commissie een evangelisatiedienst in de tent op de haven in de week van Koninginnedag. Deze wordt in de avonduren op de zondag in de desbetreffende week georganiseerd.

Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig.
Commissieleden die helpen de activiteiten te organiseren, zangers, declamatoren, leidinggevenden, rondbrengers van drukwerk, ICT ‘ers enzovoort.

Wilt u helpen om bij de bovenstaande activiteiten te realiseren, bel dan gerust voor meer informatie

ER ZIJN ALTIJD WERKZAAMHEDEN TE VINDEN DIE BIJ U PERSOONLIJK PASSEN.