Koren

Hervormd kerkkoor

Ons koor is dank zij onze oud-predikant, ds. R. de Koning Gans, die in ons midden was van 1997-2001, in het leven geroepen, met als doel, om in alle eenvoud christelijke liederen te zingen en uit te dragen tijdens muzikale medewerking in speciale kerkdiensten en zangavonden. Het repertoire bestaat alleen uit christelijke liederen.

De koorrepetities vinden plaats op zondagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur, in de Ark. Iedereen vanaf 16 jaar kan lid van het koor worden. Het koor staat onder leiding van haar dirigent Gerard Zoer.

Het koorbestuur bestaat uit 5 personen, waarvan 2 leden samen met de dirigent de muziekcommissie vormen.

Bestuursleden:
Johan Fleer               Voorzitter
Eize Zoer                    Secretaris
Marijke Ras               Penningmeester
Jacolien Postma       Algemeen lid
Gretha Bennik          Algemeen lid

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een repetitie mee te maken.

Kinderkoor de Regenboog

Voor alle kinderen die het leuk vinden om te zingen! Iedere donderdag middag repetitie in de Ark van 17.00 tot 18.00 uur

Leiding: Jolanda, Tirza en Emily

Van harte welkom.