Meteen naar de inhoud

Hervormde Gemeente Urk

Welkomswoord

Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.

De Hervormde Gemeente Urk te Urk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Agenda

Hoe gaat dat eigenlijk

Ik zou graag voorbede of dankzegging laten doen

Bij ziekte, overlijden, of een bijzondere omstandigheid kun je voorbede vragen van de gemeente. Dankzegging laten doen kan bij een jubileum, geboorte of bijvoorbeeld na goed bericht bij een ziekte en dergelijke.

Dankzegging of voorbede vraag je aan bij de scriba van de kerkenraad.

Ik wil mijn kerkelijke bijdrage wijzigen

Voor het wijzigen van de kerkelijke bijdrage kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Geef daarbij altijd je naam, adres, postcode, geboortedatum, en liefst een telefoonnummer of emailadres waarop je makkelijk te bereiken bent en de wijziging welke je door zou willen geven.

Om het u iets eenvoudiger te maken is het ook mogelijk via onderstaand formulier.

Kerkelijke bijdrage

Ik wil mij laten uitschrijven

Als je naar een andere gemeente overgaat of om een andere reden afscheid van onze kerk wilt nemen, moet dit in de ledenadministratie verwerkt worden. Hiervoor stuur je een bericht naar het kerkelijk bureau.

In het bericht moeten het adres en de namen en geboortedatums staan van alle personen waar het om gaat. Vermeld indien van toepassing ook de gemeente waar de gegevens naartoe gestuurd moeten worden. Na enige tijd zal er nog een afscheidsbezoek gebracht worden vanuit onze gemeente.

Om het u makkelijker te maken is het ook mogelijk om dit door te geven via onderstaand formulier:

Kerkelijke Uitschrijving

Ik wil een wijziging doorgeven in de administratie

Hiervoor kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Geef daarbij altijd je naam, adres, postcode, geboortedatum, en liefst een telefoonnummer of emailadres waarop je makkelijk te bereiken bent.
En uiteraard je vraag of verzoek, zo duidelijk mogelijk beschreven. Zoals verhuizing, abonnement kerkblad, etc.

Via onderstaande link kunt u meerdere administratieve wijzigingen doorgeven.

Wijzigen administratie

Ik wil graag collectebonnen aanschaffen

Iedere 2 weken is er op maandag tussen 18.00 en 19.00 uur weer de gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in de Ark. Ook is het mogelijk om eerder aangeschafte collectebonnen langs te brengen en te verdelen over de collecten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de diaconie

Wat is een periodieke gift

Met een periodieke schenkingsovereenkomst draagt u minimaal vijf jaar bij aan de Hervormde Gemeente Urk. Uw giften zijn dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Van elke euro die u aan ons schenkt, ontvangt u maximaal de helft terug van de Belastingdienst. Hieronder kunt u berekenen en zien wat dit voor uw situatie zou betekenen. Heeft u vragen, kunt u ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau

Link naar ANBI calculator

Contact opnemen met…

Kerkgebouw de Ark

Vlechttuinen 4 |8322 BA | Urk
Contact opnemen met de koster.

Scribaat

Heeft u een vraag, verzoek tot bezoek, voor- en dankbedes, kunt u contact opnemen met het scribaat.

Administratie

Wilt u een (adres)wijziging doorgeven dan kunt u hiervoor contact opnement met het Kerkelijk Bureau.

Kerkbeheer / CVK

Is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en eigendommen van de HGU.

IBAN CVK (Algemeen): NL 96 RABO 0373730403

Diaconie

Heeft u vragen of behoefte aan diaconale hulp, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie.

IBAN CVD (Diaconie): NL 24 RABO 0373710747

Socials

Iets te melden aangaande of voor de sociale media, de app, website of instagram