Geschiedenis

In een notendop

Het Kerkje aan de Zee is in 1786 gebouwd. Het is echter niet het eerste kerkgebouw op het eiland Urk. Van de bouw van de eerste kerk is niets bekend, wel weten we dat die niet op de plaats stond waar het huidige kerkje staat.

De kerk van het dorp Espelo stond midden op de bank voor de kust van Urk die bekend staat als de Vormt. Het was de laatste jaren alleen wadend door zee of per bootje bereikbaar omdat de zee steeds meer terrein won waardoor de kerk op een klein eilandje kwam te staan. Oude zeekaarten geven naast het eiland Urk een heel klein eilandje aan. Echter de Allerheiligenvloed in 1572 zorgde ervoor dat de kerk en toren instorten.

De heerlijkheid Urk en Emmeloord was in 1600 eigendom van vrouwe Barbara van Essensteijn, verwant aan het Utrechtse geslacht Zoudenbalch. Vrouwe Barbara droeg zorg dat er op Urk weer een kerk gebouwd werd op “de berg”, waar ondertussen de eilanders waren gaan wonen. Uit dankbaarheid werd door de eilanders een beeld geplaatst van vrouwe Barbara. Deze kerk hield het echter niet zo lang vol. In 1711 stortte het dak in, zodat Urk weer in een bouwvallige kerk kwam te zitten. Er werd in 1781 een grote houten schuur gebouwd, waarin gekerkt kon worden en school gehouden kon worden.

Het zou echter tot 1786 duren voordat het Kerkje aan de Zee herbouwd werd, voor een bedrag van nog geen 15.000 gulden (! 6.807). Het kerkje is in de jaren 1988/1989 voor het laatst gerestaureerd. Toen is ook het orgel vervangen door een Van Dam orgel (bouwjaar 1906) afkomstig uit de Hervormde kerk in Munnikeburen. Boven de hoofdingang van het kerkje zit nog steeds een gedenksteen als blijk van de vroegere band met de stad Amsterdam.

De Ark

De Hervormde Gemeente Urk begon haar bestaan in het Kerkje aan de Zee.

Ongeveer 30 jaar geleden werd het kerkgebouw “de Ark” aan de Lange Dam gebouwd wegens sterke groei van de gemeente. Het Kerkje deed hierna alleen nog dienst voor bijzondere diensten, met name trouwdiensten.

Enkele jaren geleden werd ook “de Ark” te klein en werd er voor een tijdelijke oplossing gekozen: kerkdiensten in de Ark en in het Kerkje.

Nadat gemeenteleden op diverse gemeenteavonden hadden aangegeven dat men weer graag in één gebouw wilden kerken werd gekozen voor nieuwbouw. Het kerkgebouw aan de Lange Dam werd verkocht aan een ander kerkgenootschap. De preekstoel en de naam van het kerkgebouw “de Ark” gingen mee. Op 22 december 2007 was het eindelijk zover. Het nieuwe gebouw werd in gebruik genomen, op een indrukwekkende wijze en in een overvolle kerk.

De kerktoren torent, als baken in zee, boven de woonwijk uit, zoals het Kerkje aan Zee dit doet over de voormalige Zuiderzee.

De Hervormde Gemeente Urk verwacht dat de groei de komende jaren zal doorzetten. Daarom is de kerk gebouwd op de groei. Beneden zijn er 1.100 zitplaatsen en op de galerij is plek voor 300 kerkgangers. De kerk heeft, naast de kerkzaal, negen zalen voor het verenigingswerk.

Ook is er gedacht aan de predikant(en), namelijk een Domineeskamer.

Kerkzegel

Het kerkzegel is ontworpen door onze broeder Henk Kapitein (oud-scriba).Het resultaat mag er zijn! Namens kerkenraad hartelijk dank voor je creativiteit en inzet.

De uitleg van het kerkzegel is als volgt:

  • De Latijnse tekst “Qui dedit in mari viam” in de omranding komt uit Jesaja 43:16a en staat voor “Die maakte in de zee een weg.”
  • De achthoekige omranding staat voor een nieuw begin. God is opnieuw begonnen met ons door Zijn Zoon, net als de acht die gered waren van de zondvloed toen God opnieuw wilde beginnen.
  • De duif is de uitgestorte Geest Gods over ons allen.
  • De regenboog is symbool van Gods trouw aan Zijn beloften
  • De visjes zijn Ichtusvissen, maar stellen ook de gemeenteleden voor, leden van Christus Kerk.
  • De Bijbel is de grond waarop ons scheepje rust. Door de twee draagstangen is deze Bijbel Het levende Woord van God als Ark des Verbonds geworden. Christus is het levende woord wat onder ons heeft gewoond, vandaar de Alfa en de Omega.
  • Paars is de kleur van de hoop en de verwachting, de Hoop in Christus en de verwachting van onze Eeuwige Heerlijkheid omsluit alles.
  • Blauw is de kleur van de Geest vandaar de blauwe zee en de blauwe lucht, alles is vervuld met Zijn Geest.
  • De naam en lijfspreuk van onze gemeente staan op een bruin fond, dezelfde kleur als de Bijbel, dat is onze enige grond.