Geloofsonderwijs

Zondagsschool ‘de Lichtboei’

Voor alle kinderen van 5 – 12 jaar is er iedere zondagmiddag van 14.30-15.30 uur zondagsschool. Van groep 1/2 t/m groep 8 kunnen kinderen terecht in kerk ‘de Ark’ waar enthousiaste meesters en juffen je meer willen leren over God en de Bijbel. We doen ook leuke activiteiten samen naast de zondagsschool. Alle kinderen zijn welkom! We zien je graag.

De zondagsschool stelt zich ten doel de kinderen van de Her­vormde Gemeente, maar ook kinde­ren die niet tot onze gemeen­te behoren, op een­voudige wijze te onder­wijzen in de Bijbel­se waar­heid, opdat ze leren leven in dienst van God en de naaste.

Als u ook eens een kijkje wilt nemen, u bent van harte welkom iedere zondagmiddag van half 3 tot half 4.

Catechese

Van ouders, die hun kinderen ten doop hebben gehouden, mag verwacht worden dat ze hun kinderen stimuleren in dit Bijbels onderwijs. Er wordt gestreefd de groepen niet te groot te laten worden, zodat er voldoende ruimte is voor een persoonlijke benadering. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld, zodat zoveel mogelijk op het ontwikkelingsniveau van de jongeren kan worden ingespeeld. Catechese heeft alles te maken met leren. Toch is het ook anders. De Bijbel gaat open. Dat betekent dat het leren vooral ook te maken heeft met het hart en niet alleen met het hoofd. De Heere heeft bij hun doop kenbaar gemaakt een relatie met de tieners en jongeren te hebben. Hij wil de catechese gebruiken om hen in die relatie tot wederliefde te brengen.

  • De catechisatie is een mooi moment om er over na te denken:
  • Wie is God? Wie zijn wij? Wie is Hij voor jou? En… Wie ben jij voor Hem.
  • De noodzaak om in Jezus te geloven. Ook staan we stil bij het leven dat past bij het geloof. En we kijken vooral naar wat God zelf zegt in de Bijbel.
  • Daarom worden jullie van harte uitgenodigd voor de catechese en wij als catecheseteam hopen jullie allemaal te begroeten op 21 september.

 

Catechisatie loopt dit seizoen van oktober tot en met april. De Methode die we gebruiken voor het komende seizoen is die van “Follow me” voor de onderbouw en “Follow me Next” voor de bovenbouw. Ook dit seizoen zullen er weer twee thema avonden worden georganiseerd in samenwerking met de GKU. Wat de thema`s precies zijn en wanneer zal t.z.t. bekend worden gemaakt. We komen elke maandag bij elkaar

Maandag         De onderbouw van 19:00-19:45
Maandag         De bovenbouw 20:00-20:45

Dinsdag wordt er ook een les aangeboden voor de jongeren die op maandag niet kunnen. Dit is tot maximaal tot 16 jaar. Les is van 19:00-20:00

Catechisatie groep zaterdagavond

Ook op de zaterdagavond is er een catechisatiegroep. Duur is ongeveer een uurtje en we beginnen om 18 uur. Deze zaterdagavond catechese is speciaal bedoeld voor alle jongeren die door de week niet kunnen komen. Dat kan zijn wegens je studie, je werk of iets totaal anders: maakt niet uit. Iedereen is welkom en ook leeftijd is hier niet van belang. De onderwerpen worden (vaak) door de groep zelf aangedragen, maar hebben altijd betrekking op de wereld om ons heen in relatie tot de nieuwe wereld van onze Schepper. Dus: kun je door de week niet komen; geen nood, er is altijd een mogelijkheid om wel samen te komen: tot ziens op de zaterdagavond.

Belijdeniscatechisatie

Maandagavond 19:00 uur.
Zaterdagavond 19:00 uur.