Wijzigen administratie

Met het oog op de bescherming van ieders “privacy” is onze ledenadministratie geheel in overeenstemming met de bepalingen die de Wet op de Persoonsregistraties stelt.

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens wel aan ons door te geven (verhuizing, vertrek, gezinsuitbreiding, huwelijk). Hiervoor is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het formulier is te vinden in de informatiebakken aan de muur van het kerkelijk bureau of op de website.

Openingstijden kerkelijke bureau: maandag 18.30 – 19.30 uur, behoudens vakanties.

Wijzigen bankgegevens

Wijzigen adres gegevens