Happen & Stappen

De thuisfront commissie van de familie Baarssen organiseert dit jaar weer het “Happen & Stappen”! op 16 September. Inloop is om 18:45 bij de Botterschuur op Urk.

Wil jij het werk van Willem en Christien financieel steunen en tegelijkertijd genieten van heerlijke hapjes? Geef je dan snel op, via 0628121232. De kosten bedragen €15,-

(opgeven voor 12 september)

Kerk in Actie (14-08)

Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiserings-cursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Open Doors (24-07))

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Waypoint Urk

Waypoint Urk wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Wij zetten sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Ook bieden wij nazorg door middel van ons buddyproject. Daarnaast begeleiden wij familieleden en direct betrokkenen van verslaafden. We zien dat de lokale gemeenschap nodig is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Wij werken dan ook veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en partners.