Kerk in Actie (14-08)

Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiserings-cursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.