Dagafsluiting Handelingen 1:1-8

De discipelen van Jezus moeten in Jeruzalem blijven totdat zij de belofte van de Vader zullen ontvangen. Ook wij moeten leren dat de HEERE op Zijn tijd handelt en niet op onze tijd. Maar Hij zal Zijn beloften vervullen.


Dagafsluiting Lucas 24:44-49

Jezus zegt tegen de discipelen dat zij in Jeruzalem moeten blijven totdat Jezus de belofte van de Vader op hen zal zenden. De Heilige Geest wil ook ons helpen om Jezus’ woorden te begrijpen en uit te dragen.