Dagsluiting Lucas 24:53

Bij dezen een dagsluiting over Lucas 24, vers 53:

De discipelen van Jezus zijn voortdurend in de tempel waar zij God loven en danken. Wij mogen weten dat de HEERE in ons wil komen wonen en dat ons lichaam een tempel mag zijn van de Heilige Geest.

Dagsluiting Handelingen 2:1-6

Bij dezen een dagsluiting over Handelingen 2 vers 1 tot en met 6:

De HEERE zendt Zijn Geest die het Evangelie van Jezus Christus zal verkondigen in alle talen en aan alle volkeren. Roept uit aan alle stranden verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangeliewoord!