Aanpassing middagdienst

Op de extra moderamenvergadering van 30 november heeft het moderamen na lang beraad gemeend er toe over te gaan om de middagdiensten  een uur eerder te laten aanvangen. De aanvang voor de middagdiensten is dan ook om 16.00 uur.


Er is lang gedebatteerd over tot hoe ver je als kerk mee moet gaan met alle eisen en beperkingen die vanuit de overheid als dwingend advies worden opgelegd. Bij een aantal maatregelen kun je vraagtekens zetten over de effectiviteit hiervan.  De slotconclusie was dat indien  er niet getornd wordt aan onze identiteit en principes willen we uit solidariteit meebuigen. Indien er echter maatregelen worden  opgelegd die daar aan tornen is voor ons als gemeente de grens bereikt.