Meteen naar de inhoud

Afscheid Ds. Hoekman

  • Arktueel
  • 1 min read

DV 1 april is de datum dat Ds. J. Hoekman formeel niet meer aan onze Hervormde Gemeente verbonden is. Na overleg met de kerkenraad hebben Ds. Hoekman en zijn vrouw laten weten dat ze het niet passend vinden in deze situatie een afscheidsbijeenkomst te organiseren.

Als u dat wilt, kunt u/kunnen jullie hen een persoonlijke afscheidsgroet doen toekomen.

Ds. Hoekman is vanaf 19 december 2010 aan de gemeente verbonden geweest als predikant. Hij heeft vele preekbeurten vervuld, waaronder bediening van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal. Hij en zijn vrouw hebben bezoeken gebracht aan gemeenteleden en hen begeleid in vreugde en verdriet. Ook is hij actief geweest in belijdeniscatechese, hebben jonge gemeenteleden belijdenis bij hem gedaan en heeft hij vele trouwdiensten mogen leiden.

Namens gemeente en kerkenraad wil ik Ds. Hoekman en zijn vrouw bedanken voor al het werk dat ze in de gemeente hebben gedaan en wensen we hen en hun kinderen Gods rijke zegen toe voor de toekomst, met de AƤronitische zegen waarmee hij ook altijd een dienst beƫindigde.

Vanaf juni wonen ds. Hoekman en zijn vrouw in Rutten, op het adres Meerweg 17, 8313 AK.

Ds. R.F. Mauritz, consulent