Bartimeus dagbesteding ´de Bies´

Bartimeus is een landelijke expertise-organisatie voor mensen met een visuele beperking. De locatie in Doorn biedt onderdak en dagbesteding aan driehonderd mensen met een visuele beperking. Een groot deel van hen heeft een verstandelijke beperking en ongeveer vijfenveertig mensen van deze doelgroep zijn niet alleen blind maar ook doof.

Op de Bies geven we dagbesteding aan doofblinde verstandelijk beperkte mensen. We communiceren via verwijzers en de vierhanden gebarentaal. De activiteiten zijn vooral belevingsgericht, cliënten ervaren de wereld via hun zintuigen,  activiteiten zijn daarom gericht op ruiken, proeven, voelen en ervaren. We hebben een snoezelruimte en een zwembad, elke week hebben we een kookactiviteit waarmee we de geur en de smaak aanspreken. We hebben verschillende muziekactiviteiten, bij deze activiteiten voelen de cliënten de trilling. Verder gaan we graag naar buiten om de zon, de wind en de regen te voelen. Een ‘ mot regentje’ is echt doofblindenweer.

De meeste begeleiding tijdens een activiteit is één-op-één, want veel van deze mensen ervaren geen groepsgevoel. Hun wereld reikt zolang hun arm lang is. Ze leven in een kleine wereld, die wij op een zo veilig mogelijke manier groter proberen te maken. Sommigen leven in een wereld die niet groter is dan hun eigen lijf en wij proberen ze stapje voor stapje van hun ‘eilandje’ te halen.’

Graag willen wij wat extra’s kunnen doen voor deze mensen. Zo hebben we de afgelopen jaren een kampeerweek georganiseerd. We toverden het terrein om tot een gezellige kampeerplek inclusief mini-strand en we bedachten activiteiten die bij een camping horen, zoals een BBQ en buiten in een tent slapen. Een groot succes en voor de cliënten een onvergetelijke ervaring. De budgetten voor deze activiteiten zijn echter beperkt. Uw gift kan ons helpen om af en toe iets extra´s te kunnen organiseren. Helpt u mee? Hartelijk dank namens onze bewoners.

Met vriendelijke groet, Cristel Bakker