Gebedsnacht “nu is de tijd”

Gebedsnacht voor de vervolgde kerk Christenen lijden in meer dan 70 landen onder zware tot extreme geloofsvervolging meer dan 250 miljoen christenen worden vervolgd om hun getuigenis van het evangelie van Jezus, willen jullie voor ons bidden,dat is steevast een vraag die onze vervolgde broers en zussen ons stellen om daar aan gehoor te geven houdt opendoors jaarlijks een nacht van gebed, met opzet in de avond en nacht omdat dan juist veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben ,wilt u deze avond en nacht naast hen gaan staan met u gebed ?

Kom dan naar de nacht van gebed op vrijdag 17 op 18 juni  de aanvang is 20-uur de zaal is open om 19-uur 30 de locatie is Ichthuskerk richel 2.

De avond en nacht van gebed vindt plaats in 5 gebedsblokken ieder gebedsblok neemt ongeveer een uur in beslag we horen verhalen en zien beelden via een video fragment van hun moeilijke omstandigheden u bent van harte welkom om deze avond en nacht met u gebed naast hen te gaan staan

Uitleg gebedsblokken

Blok1 20-30- 21-10 – Jouan uit libanon

Blok1 21-10-21-50 – Sara uit noord afrika

Pauze

Blok2 22:00-22-40 – Bae uit noord korea   

Blok 2 22:40-23:20 – Yuohanna en matty uit irak 

Pauze

Blok3 23:45-00:05 – Lorena uit mozambique          

Blok3 00:25-01:05 – Roda uit djibouti                    

Pauze

Blok 4 01:20-1:50 – Jumalgul uit centraalazie     

Blok4 01:50-02:20 – Zabi uit afghanistan               

Blok5  02:20 02:50 – Rodrico-david uit columbia   

Blok5 02:50 03:15 – Precious uir de filipijnen        

Pioniersplek ‘Zuiderlicht’

In Lelystad is een Pioniersplek ontstaan: ‘Zuiderlicht’. Vanuit de Hervormde Gemeente Lelystad wordt die plek vorm gegeven in samenwerking met de IZB en vorig jaar heeft de Protestantse Kerk de Pioniersplek erkend. We werken in de oudste wijk van Lelystad, de Zuiderzeewijk, een achterstandswijk. Daar is geen kerkelijke presentie.

Hoe is ‘Zuiderlicht’ ontstaan? Waar liggen de wortels van het werk?

Als je ver terug gaat, al meer dan 20 jaar geleden. Toen zijn de eerste stappen voor kinderwerk gezet en dat vindt nog steeds plaats elke zaterdag. Ook is er jongerenwerk gedaan er is inmiddels ook een vrouwengroep(je) ontstaan. Bovendien is bij een vooronderzoek begin vorig jaar gebleken, dat er twee basisscholen in de wijk zijn, waar we welkom zijn om godsdienstles te geven en van wie we de communicatiekanalen mogen gebruiken om onze activiteiten aan te kondigen.

Wat is onze missie, wat zijn onze plannen?

Wij willen graag mensen in de Zuiderzeewijk bij Jezus brengen. We willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open mind en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – willen we ons met name richten op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement), maar iedereen is welkom. Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.

Hoe wordt het werk vorm gegeven?

Op dit moment wordt er alleen met/door vrijwilligers gewerkt en dat is altijd zo geweest. Maar willen we ons netwerk echt opbouwen en contacten met mensen vasthouden/verdiepen, dan hebben we een betaalde kracht (bij voorkeur jong echtpaar) nodig voor 2-3 dagen per week.

Bij die ‘investering’ hebben we de hulp van andere gemeenten nodig en we zijn blij, dat de Ark op Urk er één van is. Boven alles hebben we gebed nodig!

Hieronder de eerste nieuwsbrief

https://www.canva.com/design/DAFBsRdC7ic/nMAz4kagw37iheJWlbZnEA/view?presentation#1

Zomerbijbelstudies

Zoals gebruikelijk wordt er in de zomermaanden gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk een serie zomerbijbelstudies gehouden. Indien het weer het toelaat zullen de Bijbelstudies in de open lucht gehouden worden. Het thema is dit jaar: „Ontmoetingen met Jezus” waarbij we ons verdiepen in een aantal geschiedenissen uit het Johannesevangelie.

De data zijn (onder het voorbehoud van Jakobus): 14 juni, 5 juli, 26 juli, 16 augustus, en 6 september. In verband met de catering graag van tevoren aanmelden bij pastor Van der Wal (06 23 98 1700) of via de Scipio app. Iedereen van harte welkom

Reisje 55+ (update)

Woensdag 1 juni  is het zover. Dan is het reisje voor de gemeenteleden van 55 plussers

We vertrekken om 8.30 uur. Wil iedereen die meegaat om 8.15 uur aanwezig zijn zodat we dan gezamenlijk deze dag kunnen beginnen.

Door omstandigheden zijn er 3 plaatsen vrij ge komen. Dus wie nog mee wil dan graag voor maandagmorgen 12 uur reageren.

De Reiscommissie