Reisje 55+ (update)

Woensdag 1 juni  is het zover. Dan is het reisje voor de gemeenteleden van 55 plussers

We vertrekken om 8.30 uur. Wil iedereen die meegaat om 8.15 uur aanwezig zijn zodat we dan gezamenlijk deze dag kunnen beginnen.

Door omstandigheden zijn er 3 plaatsen vrij ge komen. Dus wie nog mee wil dan graag voor maandagmorgen 12 uur reageren.

De Reiscommissie