Pioniersplek ‘Zuiderlicht’

In Lelystad is een Pioniersplek ontstaan: ‘Zuiderlicht’. Vanuit de Hervormde Gemeente Lelystad wordt die plek vorm gegeven in samenwerking met de IZB en vorig jaar heeft de Protestantse Kerk de Pioniersplek erkend. We werken in de oudste wijk van Lelystad, de Zuiderzeewijk, een achterstandswijk. Daar is geen kerkelijke presentie.

Hoe is ‘Zuiderlicht’ ontstaan? Waar liggen de wortels van het werk?

Als je ver terug gaat, al meer dan 20 jaar geleden. Toen zijn de eerste stappen voor kinderwerk gezet en dat vindt nog steeds plaats elke zaterdag. Ook is er jongerenwerk gedaan er is inmiddels ook een vrouwengroep(je) ontstaan. Bovendien is bij een vooronderzoek begin vorig jaar gebleken, dat er twee basisscholen in de wijk zijn, waar we welkom zijn om godsdienstles te geven en van wie we de communicatiekanalen mogen gebruiken om onze activiteiten aan te kondigen.

Wat is onze missie, wat zijn onze plannen?

Wij willen graag mensen in de Zuiderzeewijk bij Jezus brengen. We willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open mind en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – willen we ons met name richten op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement), maar iedereen is welkom. Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.

Hoe wordt het werk vorm gegeven?

Op dit moment wordt er alleen met/door vrijwilligers gewerkt en dat is altijd zo geweest. Maar willen we ons netwerk echt opbouwen en contacten met mensen vasthouden/verdiepen, dan hebben we een betaalde kracht (bij voorkeur jong echtpaar) nodig voor 2-3 dagen per week.

Bij die ‘investering’ hebben we de hulp van andere gemeenten nodig en we zijn blij, dat de Ark op Urk er één van is. Boven alles hebben we gebed nodig!

Hieronder de eerste nieuwsbrief

https://www.canva.com/design/DAFBsRdC7ic/nMAz4kagw37iheJWlbZnEA/view?presentation#1