Dagsluiting Lucas 24:53

Bij dezen een dagsluiting over Lucas 24, vers 53:

De discipelen van Jezus zijn voortdurend in de tempel waar zij God loven en danken. Wij mogen weten dat de HEERE in ons wil komen wonen en dat ons lichaam een tempel mag zijn van de Heilige Geest.