Collecte Zondag 16 augustus

Beiroet in puin – help nu!

Meer dan 200 doden, ruim 5000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Beiroet. De economische situatie is dramatisch. In de eerste helft van dit jaar verdubbelden de prijzen. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften.

De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. De zorgen zijn enorm.

Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen.

De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.

Daarom willen we u vragen:

  • Bid alstublieft voor Beiroet!
  • Als het mogelijk is: steun alstublieft de hulp die we bieden!

Voor een indruk bekijk het  filmpje in onderstaande link