Communicatie in het gezin

Kerkelijk Platform Jeugd start nieuwe campagne

Na thema’s als verslaving, media en seksualiteit start het Kerkelijk Platform Jeugd binnenkort een nieuwe campagne. Het platform wil zich de komende maanden gaan richten op de communicatie in het gezin. “We zien in de praktijk dat er nog maar zo weinig echt met elkaar wordt gesproken. Echtparen onderling en ouders met kinderen” aldus voorzitter Rien Bogerd.

“De drukte van alle dag slokt ons helemaal op. Daarnaast werkt het mediagebruik niet echt mee” zo vervolgt de voorzitter. In het verlengde van de communicatie in het gezin, benoemt de voorzitter ook de communicatie met God, de stille tijd. “Is daar nog wel persoonlijk en als gezin ruimte voor?”

Advertentiecampagne

Het Kerkelijk Platform Jeugd, waar alle kerken op Urk bij betrokken zijn, start daarom een advertentiecampagne. “Deze campagne moet ons tot nadenken aanzetten. Hoe zit het in mijn relatie? Mijn huwelijk? Bij mijn kinderen? Communicatie geeft rust, geborgenheid, belangstelling en betrokkenheid.”

Organisatie van bijeenkomsten

Aan het slot van de campagne wil het platform een tweetal bijeenkomsten organiseren. Een op 21 november voor de ambtsdragers en een op 28 november voor alle inwoners. “Met elkaar willen we dan gaan nadenken over dit belangrijke thema” zo besluit de voorzitter van het platform.