Dagafsluiting 1 Korinthe 15:1-11

Hoofdstuk 15 van de eerste brief aan de Korintiërs gaat over de opstanding uit de dood. De kern van het Evangelie dat Paulus mag verkondigen is dat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis én opgestaan is uit het graf.