Dagafsluiting 1 Petrus 5

In deze dagsluiting willen wij stil staan bij woorden van de apostel Petrus die hij schrijft aan het einde van zijn eerste zendbrief (1 Petrus 5:5-11). Petrus schrijft zijn eerste brief om christenen in de verdrukking hoop te geven. Wanneer de avond valt en het duister wordt, kunnen angst en zorgen je soms helemaal in beslag hebben. Juist in deze tijd moeten ook wij onze toevlucht nemen tot het licht van Gods Woord om daardoor gesterkt te worden.