Dagafsluiting Lucas 24: 28-35

Bij dezen een derde dagsluiting over de Emmaüsgangers (Lucas 24:28-35):

Nadat Jezus heengegaan is van de beide Emmaüsgangers, zeggen zij tegen elkaar: “Was ons hart niet brandende in ons toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” Is uw hart brandende of is het juist koel geworden? Als dat laatste het geval is, moet u Christus’ nabijheid zoeken in Zijn Woord.