Overdenking Psalm 12

De HEERE heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om via de taal met elkaar te communiceren. Helaas misbruiken wij mensen onze tong vaak voor leugen en bedrog. David spreekt hierover in Psalm 12. Daarentegen mag David gelukkig ook uit eigen ervaring getuigen dat het woord van God volkomen betrouwbaar is.