Dagsluiting Filippenzen 2:5-11

Eenmaal zal in de Naam van Jezus iedere knie zich buigen. In de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst van Christus hebben wij als Zijn getuigen te werken in de verwachting van Zijn Koninkrijk.