Dankdag & Nieuw Jaar

In de morgendienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Mauritz. De schriftlezing zal zijn uit Psalm. 103: 1- 5, Klaagliederen 3: 19 – 26, 1 Thessalonian. 5: 12 – 22

In de middagdienst, welke aanvangt om 16:00u, hoopt ons voor te gaan Dhr. van der Wal. De schriftlezing zal zijn uit Genesis 7: 1 t/m 16.

Op Nieuwjaarsdag hoopt ons voor te gaan Dhr van der Wal om 10:00u. De schriftlezing tijdens de dienst zal zijn uit Genesis 8, vers 1 t/m 22