Dankdagcollecte

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat naar goede gewoonte onze jaarlijkse dankdag weer voor de deur staat. Dit is een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar en de Heere onze dank te bewijzen voor onze zegeningen van het afgelopen jaar. In het kerkblad is een los blad bijgevoegd voor een gift tijdens de dankdag collecte. Het is ook mogelijk om een gift over te maken via de bank. Dit kan naar het nieuwe rekeningnummer:

Cvk. Hervormde Gemeente NL96RABO0373730403