De kerstboodschap van corona

Het zijn de donkere dagen voor Kerst. En we leven midden in een tijd waarin er een verschrikkelijk virus wereldwijd om zich heen  woekert. Een virus wat als een sluipmoordenaar  te werk gaat. Zonder dat je er erg in hebt, ben je in contact geweest met iemand die het virus bij zich droeg en  al gauw wordt je met de gevolgen geconfronteerd. De een lijkt er meer last van te hebben dan de ander. Het lijkt wel alsof de vraag niet meer is of je besmet raakt, maar wanneer je besmet raakt. Heel veel mensen bezwijken er aan, of liggen op de Intensive Care al of niet in  slaap gehouden omdat ze geen zuurstof geen levensadem meer hebben.  Sommigen  nemen de dreiging niet serieus, vinden dat men overdrijft en het allemaal best meevalt

Over de hele wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar het vaccin wat uitkomst biedt, wat in staat moet zijn om dit virus uit te roeien, in ieder geval zodanig verzwakken dat het geen blijvende schade meer kan aanrichten, hoe lang duurt het nog?  Al onze hoop is hier op gevestigd.

Toeval? Dat de climax  rondom het virus juist rond Kerst plaatsvind?  Of wil de Heere God ons hier nog een keer een duidelijke  boodschap geven met Kerst. Kerst.. De geboorte van de Messias, die gekomen is om de wereld te verlossen van  het meest besmettelijke virus wat er rondgaat. De zonde! Voor je het weet ben je ermee besmet en de gevolgen zijn soms desastreus.  Anderen halen er de schouders voor op, Maar toch  in de donkere dagen voor de geboorte van Christus keek iedereen reikhalzend uit naar Zijn komst. Hoe lang zou het nog duren? We wachten al zo lang, het zondevirus heeft ons al zoveel kwaad en leed berokkend.

Het coronavaccin wordt gratis verspreid maar de ontwikkeling ervan heeft  enorm veel gekost. De hele wereld mag zich laten inenten,  Als je dit niet wil, is je eigen keuze . Zo ook  de verlossing voor ons allemaal van het zondevirus. Het is helemaal gratis en voor iedereen beschikbaar, maar het heeft zoveel gekost, en ook hier geldt:  beschikbaar voor iedereen maar het aanvaarden is je eigen keus.

Het is advent, we mogen uitzien naar de tweede komst van Hem die ons  niet alleen verlost heeft, maar dan ook thuis zal brengen.

Let op de verkondiging die God laat klinken deze dagen ook door de wereldgeschiedenis heen