Gemeenteavond

Vanavond om 20:00u  is er weer gemeenteavond. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de financiële stand van zaken, de verdergaande samenwerking met de GKU en de Bron, nieuws vanuit de synode en classis, maar ook de wijzigingen binnen de manier van bezoekwerk door de ouderlingen, diaconie en CvK. Daarnaast is er volop de ruimte voor vragen, opmerkingen, of tips. U wordt opgeroepen om juist op deze avond aanwezig te zijn voor de meest actuele informatie en toekomstplannen binnen onze gemeente.