Gezegend nieuwjaar

2020 ligt alweer achter ons, en dus mogen we vooruitkijken naar een nieuw jaar. We willen een ieder dan ook Vuul Heil en Zegen toewensen!

We hopen het nieuwe jaar te beginnen met een samenkomst, hetzij online via de livestream, toch mogen we ons verbonden voelen met elkaar. In de dienst welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Pastoraal medewerker Van der Wal. De schriftlezing tijdens deze nieuwjaarsdienst zal zijn uit Genesis 17, vers 1 t/m 14. Hieronder vindt u de liturgie en afkondigingen.