God brengt Zijn Volk thuis!

Het teken van de Eindtijd: God brengt Zijn Volk thuis!

Op donderdag 23 juni a.s. organiseert de gezamenlijke werkgroep Kerk & Israël van de PKN-kerken op Urk een Israëlavond in kerkelijk centrum De Poort.

De avond zal in het teken staan van een zeer actueel onderwerp, namelijk de Belofte van God dat Hij het volk Israël zal laten terugkeren naar het Beloofde Land en hoe deze Belofte momenteel in vervulling gaat met de terugkeer van Joodse mensen uit Oekraïne, werk waarin Urk en Urkers sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dagelijks in betrokken zijn.

Spreker deze avond is Ds Kees van Velzen, die met ons de Bijbel zal openen om te bezien hoe de Almachtige God ons wil inschakelen bij de volvoering van Zijn heilsplan.  De opbrengsten van de collecte zullen worden ingezet ter ondersteuning van het werk dat de Urkers momenteel in en rondom Oekraïne verrichten.

Aanvang 19:30 u.
Locatie: Lange Dam 51 Urk