Israëlavond met Ds. Cees Kant in De Ark

Op dinsdag 1 oktober organiseert de gezamenlijke kerk & Israëlwerkgroep van de PKN-kerken op Urk voor de 3e keer een Israëlavond, ditmaal is de Hervormde gemeente De Ark aan de Vlechttuinen 4 op Urk.

M.i.v. januari 2019 hebben de werkgroepen kerk & Israël van de Hervormde Gemeenten De Bron en de Ark en de Gereformeerde Kerk Urk de krachten gebundeld om voortaan in gezamenlijkheid de Israëlactiviteiten binnen de PKN-kerken op Urk te organiseren.

Deze derde avond belooft opnieuw een heel bijzondere avond te worden, geheel passend in het programma van de Israëlweek, die ook dit jaar voorafgaand aan de landelijke Israëlzondag op 6 oktober georganiseerd wordt in De Ark.

Ds Cees Kant, Israëlpredikant en directeur van Christenen Voor Israël Internationaal, hoopt te spreken over aansprekende thema’s als Israël, volk en wonder van God en de verantwoordelijkheid van de kerk ten opzichte van Israël.

Daarnaast wordt muzikale medewerking verleend door de Urker Zangers, onder leiding van en begeleid door Jacob Schenk.

De toegang is gratis. Er zal een collecte gehouden worden voor Stichting Yad L’Ami en de onkosten en tijdens de pauze is er gelegenheid tot het aanschaffen van Israëlproducten bij onze Israëlconsulente Judith de Boer.

Aanvang: 19:30 u.  Weest welkom!
Namens de werkgroep kerk & Israël PKN Urk