Israëlavond met ds. Oscar Lohuis

Op dinsdag 29 september organiseert de gezamenlijke Kerk & Israëlwerkgroep van de PKN-kerken op Urk weer een Israëlavond.

Deze avond wordt gehouden in de Hervormde kerk de Ark aan de Vlechttuinen 4 op Urk.

Sinds januari 2019 hebben de werkgroepen kerk & Israël van de Hervormde Gemeenten De Bron en de Ark en de Gereformeerde Kerk Urk de krachten gebundeld om voortaan in gezamenlijkheid de Israëlactiviteiten binnen de PKN-kerken op Urk te organiseren.

Het belooft een bemoedigende en leerzame avond te worden, die ook dit jaar voorafgaat aan de landelijke Israelzondag op 6 oktober.

Ds Lohuis uit Ermelo spreekt over het onderwerp “Er is Hoop! Voor Israel en de Kerk”.

Hij is één van de sprekers bij Christenen voor Israel.

Dit keer kan er in verband met Corona geen koor aanwezig zijn.

Daardoor is er samenzang.

De toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden bij de uitgang voor een project in Israel en voor de onkosten.

Aanvang: 20.00 uur. Kerk is open vanaf 19.30 uur

Ook voor deze avond gelden de Corona richtlijnen van het RIVM voor de kerken.