Liturgie 14 Maart 2021

In de morgendienst welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Oberink. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Johannes 14 : 1-10.

Hierbij ook voor de kinderen puzzels en kleurplaten passend bij deze dienst.

In de middagdienst is er een Joh. de Heer dienst, waarin Ds. Bos ons hoopt voor te gaan. De dienst vangt aan om 17:00u en het thema van deze dienst is “Gods zegen is voor iedereen”