Liturgie 21 maart 2021

In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Borsje. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Joh. 4, 4-30 en Joh 19, 28-30.

In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Mauritz. Tijdens de dienst zal de heilige doop bediend worden. De schriftlezing zal zijn uit. Romeinen 6: 1 – 14