Liturgie 24 november 2019

In de ochtendienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Borsje. De schriftlezing tijdens de dienst zal zijn uit Mattheus 24, 1-14 en 1 Korinthe 14, 1-4

In de middagdienst, welke begint om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Hoekman.

Ochtenddienst

gez. 230: 1 en 3
ps. 91: 1 en 2
Gez.E (gebed des HEREN): 7 en 9
ps. 79: 1 en 4
ps. 79: 7
Ev. Liedbundel  413: 1 en 3

Middag dienst

doopdienst-24-11-2019

Afkondigingen

Klik hier voor de afkondigingen