Liturgie 30 mei 2021

In de morgendienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan proponent van der Wal. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Jesaja 6.

In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u, zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Ds. Mauritz hoopt ons in deze dienst voor te gaan. De schriftlezing zal zijn uit Handelingen 2: 32 t/m 47.