Liturgie 5 december 2021

Op de tweede advent, zal In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u ons voor gaan Ds. Mauritz. Tijdens deze dienst zal er speciale aandacht zijn voor de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. De schriftlezing tijdens de dienst zal zijn uit Genesis 3: 1 – 15 en Mattheus 4: 1 – 11. In de middagdienst, welke aanvangt om 16:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. L. Kramer. De schriftlezing zal zijn uit Psalm 130.

Beide diensten zijn live te volgen via de livestream. De Zondagschool start om 14.15 uur -15.00 uur Wij laten jullie weten wanneer dit weer wordt veranderd.

We wensen u een gezegende zondag toe!