Liturgie 5 september 2021

In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Mauritz. De schriftlezing tijdens de dienst zal zijn Exodus 17: 1 – 7 en 1 Korinthe 10: 1 – 6. Tevens zal in deze dienst aandacht worden besteedt aan voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, welke volgende week zal plaatsvinden.

In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Stam. De schriftlezeing tijdens deze dienst zal zijn uit Hooglied 2: 1 t/m 13.

We wensen een ieder welke fysiek aanwezig zijn of met ons verbonden via de livestream een gezegende dienst.