Liturgie zondag 27 december

In de ochtenddienst welke aanvangt om 10.00u, hoopt ons voor te gaan broeder de Haan. De schriflezing tijdens deze dienst zal zijn uit Johannes 1: 1-4 en 14-18.

In de middagdienst welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. de Graaf. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Lucas 2 : 22 – 35.

Hierbij de liturgieen voor beide diensten voor een ieder welke via de livestream met ons verbonden is: