Overdenking Psalm 16

Wanneer je bij een graf staat, lijkt alles afgelopen te zijn. In Psalm 16 getuigt David echter van zijn vertrouwen in de HEERE God: “U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.” Deze woorden zijn vervuld in Jezus Christus die weliswaar in het graf gelegen heeft, maar daar niet in gebleven is.