Pinksteren 2021

Op eerste pinksterdag, hoopt ons in de morgendienst, welke aanvangt om 10:00u, Ds. Bos voor te gaan. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Handelingen 2, 1-14.

In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Tadema. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Judas 17-25.

Op tweede pinksterdag hoopt ons voor te gaan Ds. Mauritz. In deze dienst zal medewerking worden verleent door het Hervormd Kerkkoor. De schriftlezing zal zijn uit Romeinen 15: 1 t/m 13