Project ‘Kerk-zijn in het Noorden’

Je zult maar lid zijn van een kerk in een krimpregio. In zo’n kleine kwetsbare gemeente, waar menselijkerwijs gesproken maar weinig hoeft te gebeuren, of het voortbestaan staat op het spel… Gemeenten in het noorden van ons land hebben al langere tijd te kampen met sterke krimp. Steeds meer van deze gemeenten dreigen om te vallen, zelfs na fusie met omliggende gemeenten. Omdat we dit niet zomaar mogen laten gebeuren wil de IZB deze (kleine) gemeenten gaan ondersteunen. In essentie willen we deze gemeenten helpen om een nieuwe vrijmoedigheid en vruchtbaarheid te vinden.

Snelle en simpele oplossingen zijn er niet. Maar we geloven dat er zegen op rust als we het hart van gemeentezijn versterken. Dat zien we ook gebeuren. Door samen in de crisis te gaan staan en ons te verootmoedigen. Door opnieuw Jezus te zoeken en gebed aan te moedigen. Door het verlangen aan te wakkeren, dat er gelukkig ook is. Helpt u mee door mee te bidden en mee te geven?

Hartelijk dank,
Ds. Sjaak van den Berg
Directeur IZB

De IZB wil deze gemeenten ondersteunen middels het project ‘Kerk-zijn in het Noorden’. Vanuit onze gemeente ‘de Ark’ willen we dit werk, middels collecten, structureel gaan ondersteunen. Wij willen deze dan ook van harte bij u aanbevelen.

In het filmpje in de onderstaande link verteld Ds. Sjaak van de Berg meer over dit project.