Protocol winterwerk activiteiten

De winterwerk activiteiten zoals de verenigingen, catechisaties en clubs kunnen met inachtneming van onderstaande protocol gewoon doorgang vinden. 

Jeugdclubs, zondagschool: 4-12 jarigen

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via  de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
 • Spreiding in haal- en brengmomenten 
 • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen 
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten 
 • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen 
 • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

Tijdens de activiteit:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden. 
 • Jonge kinderen zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de bijeenkomst van de kinderclub. (Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, dient het kind thuis te blijven.)
 • Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van het kind. Het kind mag dan gewoon naar de bijeenkomst van de kinderclub. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen samen zingen. 
 • Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 vrijwilliger) te doen.

Jeugdclubs, catechesegroepen : 12-17 jarigen

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:

 • Organiseer de jeugdactiviteiten buiten of in de ruimtes van het (kerk)gebouw. Door de beperking dat je thuis maximaal 3 gasten van twaalf jaar en ouder mag ontvangen, zijn activiteiten thuis in veel gevallen minder geschikt.
 • Laat indien mogelijk, de jongeren zelfstandig naar de activiteit komen
 • Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen. 
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 • Beperk het contact tussen jongeren uit verschillende groepen, tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
 • Spreiding in haal- en brengmomenten 
 • In etappes brengen van jongeren en/of maximum aantal ouders tegelijk
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders (buiten) moeten wachten 
 • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

Tijdens de activiteit:

 • Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, hoeft onderling geen afstand gehouden te worden.
 • De jongeren hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Als een jongere elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de ouder(s) van de jongere. De jongere mag dan gewoon deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s).
 • Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5 meter afstand.
 • Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.
 • Er mogen (zonder reserveren) vanaf 1 juli in het gebouw 100 mensen aanwezig zijn. Als er gebruik wordt gemaakt van een reserveringssysteem en triage mogen er meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Dit gaat over alle deelnemers die in het gebouw aanwezig zijn. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, zoals jeugdleiders, kosters of predikanten vallen hier niet onder.