Reformatie herdenking

Op DV woensdag 27 oktober wordt in de Immanuëlkerk de jaarlijkse Urkbrede Reformatieherdenking gehouden. Aanvang 19.45 uur.
Sprekers zijn dr. L.J. van Valen en ds. B.L.P. Tramper. De opening geschiedt door ds. A.J. de Waard en de sluiting door ds. A.C. Kelemen. Een ieder wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.