Reformatiereis

Naar Israël kijken we voor het begin van het christelijke geloof. Daar heeft de Heere Jezus gesproken en Zijn wonderen verricht. Daar is de Bijbel geworteld. Naar Duitsland kijken we voor het begin van de Reformatie: de herontdekking van wat Jezus gedaan heeft voor verloren mensen, de herontdekking van het gezag van de Bijbel. Eén persoon stond aan het begin van die herontdekking: Maarten Luther (1483-1546). Eén persoon stond aan het begin van de traditie, waaruit onze beide gemeenten stammen. Wat is er nu boeiender dan met een groep leden van beide gemeenten in zijn voetsporen te gaan? Wat is er nu spannender dan terug te gaan naar de plaatsen waar het ooit begon…

Dat nu is de bedoeling van de Reformatiereis die vanuit De Ark en de Gereformeerde Kerk wordt georganiseerd: gaan in de sporen van Maarten Luther. Gaan naar zijn geboorte- en sterfplaats Eisleben. Naar de stad waar Luther studeerde en intrad in het klooster: Erfurt. Naar de stad waar hij zijn beroemde 95 stellingen schreef: Wittenberg. En naar de plaats waar hij in veiligheid werd gebracht en in hoog tempo het Nieuwe Testament vertaalde: de Wartburg. Die plaatsen, en meer hopen we te zien tijdens de Reformatiereis van HGU en GKU samen. De reis zal DV zijn van 29 april tot en met 3 mei 2019. We hopen met een groep van 40 personen in totaal, gelijkelijk afkomstig uit beide gemeenten, per touringcar naar het oosten van Duitsland te gaan. Wat een kans ook om elkaar als leden van twee gemeenten verder te leren kennen! Houdt u rekening met een kostprijs van maximaal 350 euro.

Geef u nu op, of vraag om meer informatie. Dat kan door een mail te sturen naar een van de beide organisatoren. Onze gegevens vindt u onderaan deze brief. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 15 januari 2019. Ons voorbereiden op de reis doen we op woensdag 27 maart.

We horen graag van u of jou!

H.-J, van der Wal
pastorale@hervormdegemeenteurk.nl
06-23981700

E.J. Terpstra
dsterpstra@live.nl
0527-688438