Tuin Bijbelstudie

Dinsdagavond 17 augustus zal Ds. Kelemen de tuinbijbelstudie leiden over Exodus 19. Aanvang: 20.00 uur.

Bij goed weer komen we samen in de tuin van de pastorie van Ds. Kelemen. Iedereen is van harte welkom! Graag wel je eigen stoel meenemen, en i.v.m. de catering opgeven bij pastor Van der Wal (pastorale@hervormdegemeenteurk.nl / 06 23 98 1700).