Tuinbijbelstudie

Ook in de zomermaanden van 2018 hopen we weer interkerk. bijbelstudies te verzorgen. Thema: ‘Koningen uit het huis van David’. We hopen op leerzame en interactieve avonden, waarbij ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Waar mogelijk zullen we de studies in de open lucht verzorgen, fijn bij iemand in de tuin!

Per keer zal, in verband met de catering, gevraagd worden om opgave vooraf en een kleine bijdrage voor de onkosten. Telkens is er ook een blad met info over de betreffende studie ter voorbereiding en een opzet van het programma. De eerste avond wordt geleid door Van der Wal en gaat over koning David. Aanvang is 20:00uur en deze keer komen we samen in de domineestuin naast de Petrakerk (wijk 8-72). Als dit niet kan dan kunnen we terecht in de kantine van Dayseaday.

Overzicht:

24/05: David – prop. Van der Wal
14/06: Salomo – ds. Terpstra
05/07: Manasse – dhr. Kramer
26/07: Josia – dhr. Kramer
16/08: Hizkia – ds. Terpstra
06/09: Jojakin/Zedekia – prop. Van der Wal