Update Corona maatregelen

Door de aanscherping van de coronamaatregelen door het Rijk ziet uw kerkenraad zich genoodzaakt om in ieder geval aankomende zondag het aantal aanwezige gemeenteleden tijdens een kerkdienst af te schalen tot max. 30 personen (exclusief ambtsdragers en (hulp)kosters).

Het is mogelijk om het dwingend advies ter zijde te leggen. Dit doen wij echter niet. Wij gaan als gemeente van Christus niet provocerend gedrag vertonen richting onze overheid. Wel gaat uw kerkenraad zich hard maken voor een maatoplossing. De afgelopen periode hebben wij als gemeente laten zien dat wij dit prima kunnen. Er zal contact gelegd worden met gemeente Urk, PKN en het Rijk. Bij voorkeur trekken wij samen op met de andere kerkgenootschappen op Urk. Zodra er andere richtlijnen komen laten we u dit zo snel mogelijk weten.


De kerkenraad is stellig dat zondagsdiensten doorgang kunnen en moeten vinden, mits er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Zeker in deze onzekere tijden hebben wij Onze Houvast nodig. En waar kan dit anders dan in het Huis van God. Tussentijds willen wij ook nadenken of het mogelijk is om door de week de kerkzaal te gaan gebruiken voor Bijbelstudie of dagsluitingen.