Vanuit het scribaat 16-Juni

Afgelopen weken hebben wij als moderamen een aantal keren vergaderd om na te denken over de kerkdiensten de komende maand(en). Daarna is er een kerkenraadsvergadering geweest waarin de voorstellen verder doorgesproken zijn. Graag willen we u van het een en ander op de hoogte stellen.

Van 30 naar 100 personen

Vanaf 1 juli mogen er 100 kerkgangers aanwezig zijn in onze kerkdiensten. Medewerkers die hun medewerking verlenen aan het organiseren van de kerkdiensten hoeven niet te worden meegerekend. Dus iets meer dan 100 personen is toegestaan.

Kerkdiensten in het Kerkje

In ieder geval tot en met 1 september willen we onze kerkdiensten vanuit het Kerkje aan de Zee blijven verzorgen en uitzenden.

Waarom niet in de Ark?

In ons kerkgebouw ‘de Ark’ is het houden van kerkdiensten uiteraard wel mogelijk. Echter uw kerkenraad ziet hier voorlopig van af. Dit heeft alles te maken met de verstaanbaarheid bij een gering aantal mensen in onze kerkzaal. Het is u allen bekend dat de echo in de kerkzaal een grote spelbreker is.

Is het volgen van de uitzending in de Ark niet mogelijk?

Dit is zeker mogelijk. Op de twee beamers in onze kerkzaal kunnen de online-kerkdiensten worden weergeven. Het geluid is nog wel een punt van aandacht. Hierbij geldt ook de vraag: “Hoe is de verstaanbaarheid?”.

De komende weken gaan we als kerkenraad zelf ondervinden of het gezamenlijk bijwonen in de Ark bevalt. Op 5 juli en 12 juli, tijdens de doop- en belijdenisdienst, is er de gelegenheid voor de naaste familieleden, belangstellenden en leden van onze gemeente om in de Ark deze diensten ‘bij te wonen’.

Mocht bovenstaande naar alle tevredenheid verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om vanaf 19 juli de kerkdiensten ook in de Ark ‘bij te wonen’.

Moet ik mij aanmelden om een kerkdienst bij te wonen?

Ja, wij zijn als gemeente verplicht om alle kerkgangers te registreren. Dit gebeurt nu ook al voor het Kerkje aan de Zee.

Het aanmelden voor het bijwonen van kerkdienst vindt plaats via de Scipio app. Om de ledengegevens functie en de aanmeld functie goed te gebruiken moeten uw email adres worden gekoppeld aan uw naam in de ledengegevens. U kunt een email met uw email adres, naam en huisadres sturen naar broeder Jan Bennik: secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl. U krijgt dan een email met instructies en een link om de app te downloaden. Vervolgens kunt u inloggen met het bij ons bekende email adres en zelf een wachtwoord aanmaken. De mogelijkheid om u in te schrijven voor de kerkdiensten is vanaf 27 juni mogelijk. Het inschrijven voor de diensten kan vanaf een week tot een dag voor de dienst. LET OP: het is belangrijk dat u niet alleen uzelf maar alle gezinsleden aanmeld die de dienst willen bijwonen. Op de website van de kerk kunt u een handleiding vinden met daarin uitgelegd hoe u de Scipio app gebruikt.

Mocht u nu niet bekend zijn met telefoon en/of computer en u hebt geen familielid die u hierbij kunt helpen, kunt u zich telefonisch aanmelden bij scriba Henk Kapitein: 06-15243761 of scribaat@hervormdegemeenteurk.

Wat gaat er gebeuren als blijkt dat het op dit moment niet fijn is om een ‘kerkdienst’ in de Ark te houden? (max. 100 personen)

Mocht na de proefperiode de conclusie zijn dat het niet fijn is om kerkdiensten in de Ark bij te wonen, gaan we naarstig op zoek naar oplossingen.

U kunt daarbij denken aan het aanbrengen van geluiddempende materialen en/of het aanschaffen van andere geluidsapparatuur. U begrijpt dat aan deze oplossingen een prijskaartje vasthangt. Ook kunnen we denken aan het zoeken naar een geschikte ruimte waar wel 100 mensen met plezier een kerkdienst bij kunnen wonen. Bepalend in dat alles is hoe lang Corona nog voortduurt. Mocht u zelf ideeën en/of oplossingen hebben, laat het ons a.u.b. weten.

Zingen

De landelijke kerk geeft het dringend advies om niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Uw kerkenraad heeft gemeend het advies niet op te volgen en heeft besloten om wel te zingen. Het wel of niet zingen blijft een discussiepunt en de meningen van wetenschappers en andere hoge heren lopen uiteen. Er is nog geen enkel bewijs aangetoond dat zingen inderdaad het risico op besmetting vergroot.

Indien het advies wordt aangescherpt naar een verbod, confirmeren wij ons uiteraard hieraan. En zingen wij niet tijdens onze kerkdiensten.

Zondag 5 juli: Doopdienst

Via de afkondigingen, website en kerkblad worden de ouders die hun kind ter doop willen houden, opgeroepen om zaterdag 27 juni a.s. om 18.00 uur op doopzitting te komen. Doopouders die naar de doopzitting willen komen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij het scribaat( 0615243761 of scribaat@hervormdegemeenteurk.nl)aan de hand van het anatal aanmeldingen wordt dan bekeken  of er eventueel meerdere doopdiensten gehouden gaan worden.

De doopdienst is in het Kerkje aan de Zee, daar is ook beperkt plaats voor naaste familie van de doopouders. Leden en meer belanghebbenden kunnen de dienst via beamer volgen in de Ark.

NB: Bij de doopdienst in het Kerkje en ‘het bijwonen’ van de kerkdienst in de Ark dient u er rekening mee te houden dat de ambtsdragers aanwijzingen geven bij het binnenkomen en verlaten van de kerkgebouw/-zaal.

Zondag 12 juli: Belijdenisdienst

Zes leden van onze gemeente willen in deze dienst belijdenis doen. Ook deze dienst wordt samen met naaste familie van de belijdeniskandidaten gehouden in het Kerkje aan de Zee, ook dan is er in de Ark ruimte voor verdere familie, belangstellenden en leden van onze gemeente.

NB: Bij de doopdienst in het Kerkje en ‘het bijwonen’ van de kerkdienst in de Ark dient u er rekening mee te houden dat de ambtsdragers aanwijzingen geven bij het binnenkomen en verlaten van de kerkgebouw/-zaal.

Gemeenteactiviteit

Vanaf 1 juli mogen we weer met meerdere gemeenteleden bij elkaar komen, Hier willen wij als kerkenraad graag op inspelen door een gemeenteactiviteit te organiseren op 3 juli a.s. Houd de website in de gaten om u daarvoor aan te melden. Zodra er meer informatie is wordt u via de geëigende kanalen op de hoogte gehouden.